[1]
S. Ulfah, Y. Palinggi, and E. Erwinsyah, “Analisis Perputaran Kas, Piutang Dan Persediaan Pada Usaha Berlian Pak Suhaimi Di Tenggarong”, JEMI, vol. 19, no. 2, Nov. 2019.